Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją

Specjalność

Studia I stopnia

Partner merytoryczny:

Specjalność Zarządzanie produkcją w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Zarządzanie przedsiębiorstwem

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ?
Stworzyliśmy tę specjalność dla osób, które są zainteresowane menedżerskimi aspektami procesu produkcyjnego i usługowego, a także wiążą swoją przyszłość zawodową z pełnieniem funkcji zarządczych.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Jako absolwent specjalności Zarządzanie produkcją będziesz rozumiał procesy marketingowe wynikające z analizy rynku. Poznasz również metody ograniczania wpływu procesu produkcyjnego na środowisko. Dowiesz się, jak zarządzać zasobami ludzkimi i sterować urządzeniami technicznymi, strumieniami surowców czy produktów.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
W WSEiZ stawiamy na unikalne połączenie wiedzy technicznej, ekonomicznej i ekologicznej, dzięki czemu zyskasz cenną wiedzę, szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Zarządzanie procesami

Technologie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

Techniczne przygotowanie produktu

Technologie addytywne

Finansowanie projektów z funduszy UE


Podstawy organizacji procesów produkcyjnych


Podstawy bezpieczeństwa maszyn


Seminarium dyplomowe


Zarządzanie zasobami ludzkimi


Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan


[/point-list]

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

Podstawy zarządzania

Język angielski

Matematyka

Logistyka

Materiały konstrukcyjne

Podstawy marketingu


Technologia informacyjna

Wytrzymałość materiałów

Grafika inżynierska

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Fizyka

Procesy produkcyjne

Statystyka

Bazy danych

Prawo gospodarcze

Projektowanie inżynierskie

Inżynieria jakości

Zarządzanie produkcją i usługami

Szybkie wytwarzanie

Mechanika płynów

Systemy CAx

Automatyzacja i robotyzacja produkcji

Elektrotechnika i elektronika

Podstawy eksploatacji maszyn

Zarządzanie środowiskowe

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyka zawodowa

Rachunkowość i rachunek kosztów dla inżynierów

Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją

Modelowanie procesów produkcyjnych

Metrologia