Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Odnawialne źródła energii

Specjalność

Studia II stopnia

Partner merytoryczny:

Specjalność Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa II stopnia w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto studiować

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA?
Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna oraz innych kierunków technicznych, rolniczych, leśnych, a także przyrodniczych. Specjalność powstała z myślą o osobach zainteresowanych rynkiem OZE, w tym wykorzystaniem energii wiatrowej, fotowoltaiki czy biopaliw.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Uzyskasz wysokospecjalistyczne kwalifikacje z zakresu projektowania i planowania systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii. To jedna z najdynamiczniej rozwijająca się gałąź gospodarki energetycznej. W Polsce obecnie tempo wzrostu udziału OZE jest najwyższe w Europie, co sprzyja ograniczaniu zanieczyszczeń środowiska.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Stawiamy na nowoczesne metody nauczania, dlatego w ramach specjalności kształcimy Twoje umiejętności w ścisłym powiązaniu z umiejętnością programowania, wdrażania i nadzorowania nowoc zesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Dzięki temu będziesz mógł efektywnie dbać o planetę, a co za tym idzie dbać o przyszłość następnych pokoleń.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie

Język angielski specjalistyczny

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii

Prawne uwarunkowania zarządzania energią

Programowanie logistyki gospodarki odpadami

Przetwarzanie surowców odpadowych

Finansowanie projektów środowiskowych

Ocena efektywności odnawialnych źródeł energii

Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii

Rynek energii

Seminarium magisterskie

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA

Ekotoksykologia

Modelowanie w naukach o środowisku

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody

Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami

Planowanie przestrzenne

Statystyka matematyczna

Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania

Zarządzanie projektem

Polityka ochrony środowiska

Prawo i ekonomika ochrony środowiska

Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania

Ochrona własności intelektualnej

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-semestralnych)

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko

Technologie bioenergetyczne

Chemia organiczna i fizyczna

Rachunek kosztów

Procesy produkcyjne

Ochrona atmosfery

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia