Menedżer Energii

Menedżer Energii

Specjalność

Studia II stopnia

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ MENEDŻER ENERGII?
Specjalność adresowana jest do osób, które już mają wykształcenie inżynierskie lub licencjackie i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania energią. Zgodnie z trendami panującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej programy dotyczące ograniczenia zużycia energii są jednymi z najistotniejszych. Z tego powodu w 2018 kraje UE wydały ponad 100 mld euro na ochronę środowiska.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Jako absolwent zdobędziesz następujące kompetencje:

  • umiejętność przeprowadzania audytu energetycznego,
  • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
  • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Pomoże Ci to w realizowaniu zadań skupionych wokół ekonomicznym wykorzystywaniem energii. Przyczyni się to zarówno do obniżenia kosztów w przedsiębiorstwie czy gminie, jak i przyniesie wymierne skutki dla środowiska naturalnego.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Jednym z najważniejszych zadań ludzkości w najbliższej przyszłości będzie racjonalne zarządzanie energią – zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i jednostek samorządowych. Studiując specjalność Menedżer Energi,i możesz dołożyć swoją cegiełkę do zmian, które uratują naszą planetę przed katastrofą ekologiczną. Jednocześnie zyskasz kompetencje pożądane na rynku pracy. Jako profesjonalny menedżer energii będziesz wdrażał aktualne rozwiązania, by m.in. zaoszczędzić koszty zużycia energii oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI MENEDŻER ENERGII

Bezpieczeństwo energetyczne

Energetyka konwencjonalna

Język angielski specjalistyczny

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii

Prawne uwarunkowania zarządzania energią

Prognozowanie i symulacja

Energetyka rozproszona – lokalna i prosumencka

Magazynowanie energii

Rynek energii

Seminarium magisterskie

Środowiskowe uwarunkowania energetyki

Technologie przesyłu i dystrybucji energii

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA

Ekotoksykologia

Modelowanie w naukach o środowisku

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody

Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami

Planowanie przestrzenne

Statystyka matematyczna

Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania

Zarządzanie projektem

Polityka ochrony środowiska

Prawo i ekonomika ochrony środowiska

Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania

Ochrona własności intelektualnej

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-semestralnych)

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko

Technologie bioenergetyczne

Chemia organiczna i fizyczna

Rachunek kosztów

Procesy produkcyjne

Ochrona atmosfery

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia