Menedżer Energii

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (20 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (234 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Akademia Zarządzania Kulturą:

Do kogo skierowane

Studia kierujemy do osób zainteresowanych problemami zarządzania energią w:

przedsiębiorstwie

gminie i powiecie

budynku czy w mieszkaniach

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studia podyplomowe prowadzone są razem ze studiami II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska na specjalności Menedżer Energii.

Menedżer Energii - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych menedżerów i praktyków z zakresu ochrony środowiska, posiadających wieloletnią praktykę w prowadzeniu zajęć.

Dostarczamy wiedzę i możliwość uzyskanie kompetencji niezbędnych do przeprowadzania audytu energetycznego.

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wiedzę na temat aktualnych rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania energii,

nabędziesz umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do optymalizacji kosztów zużycia energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

zdobędziesz wiedzę i kompetencji w zakresie zarządzania energią w organizacji, gminie lub przedsiębiorstwie,

uzyskasz wiedzę dotyczącą stosowania narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,

zdobędziesz wiedzę na temat polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Program studiów

Bezpieczeństwo energetyczne

Energetyka konwencjonalna

Energetyka rozproszona – lokalna i prosumencka

Język angielski specjalistyczny

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii

Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania

Prognozowanie i symulacja

Magazynowanie energii

Ochrona własności intelektualnej

Prawne uwarunkowania zarządzania energią

Rynek energii

Środowiskowe uwarunkowania energetyki

Technologie przesyłu i dystrybucji energii.

Organizacja zajęć i opłaty za studia

Organizacja zajęć i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień/październik 2021 r.

Opłaty

Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 3 500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 1800 zł

ZASADY ZALICZEŃ I ŚWIADECTWO

ZASADY ZALICZEŃ

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prace pisemne.

Prezentacje.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa – projekt indywidualny.

Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.