Wyjazd na Łotwę, Ryga

Wyjazd na Łotwę, Ryga

Relacja z pobytu na Łotwie w ramach programu Erasmus+

Miejsce pobytu:  Riga Building College, Ryga (Łotwa)

Termin pobytu: 12-16.09. 2022 r.

 

Pobyt w Riga Building College – w szkole technicznej o profilu architektoniczno-budowlanym był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem studentów i działalnością naszych placówek.

Niezwykle gościnny personel, na czele z Koordynator ds. współpracy międzynarodowej   p. Lindą Krãģe  i Kierownik Wydziału Architektury p. Inese Reitãle umożliwił zapoznanie się z programem nauczania, przykładowymi pracami dyplomowymi oraz bardzo ciekawymi pracowniami laboratoryjnymi i warsztatowymi, w których prowadzi się zajęcia praktyczne, m.in. z materiałoznawstwa,   projektowania architektonicznego., renowacji  zabytków i   detalu budowlanego. Szkoła pochwaliła się też bogatą w zbiory biblioteką uczelnianą.

W ramach moich zajęć na uczelni, naczelne miejsce zajął wykład pt. Energy-conscious buildings in eco-friendly architecture. Selected issues”. Wykład zorganizowany w głównej auli uczelni spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony personelu i studentów Szkoły.

Poza zajęciami uczelnianymi, niezwykle pouczające i przyjemne zarazem okazały się spacery po pobliskiej Starówce. Ryga to przepiękne, historyczne miasto obfitujące w zabytki i wiele atrakcji kulturalnych. Jej malownicze położenie nad rzeką Dźwiną potrafi zachwycić nawet najbardziej wybrednego turystę.

 

Janusz Marchwiński