Wyjazd do Tbilisi, Gruzja

Wyjazd do Tbilisi, Gruzja

W dniach 17 – 21 października 2022 prodziekan Wydziału Architektury dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ odwiedził Caucasus University w Tbilisi, Gruzja.

Uniwersytet jest prywatną instytucją szkolnictwa wyższego kształcącą na poziomie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (PhD) i przykładającą bardzo dużo wagi do współpracy międzynarodowej. Posiada piękną, okazałą siedzibę na jednym ze wzgórz Tbilisi (patrz zdjęcia).

W wyniku szeregu spotkań m.in. z Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz osobami zarządzającymi współpracą międzynarodową, sprawami studenckimi i zapewnieniem jakości kształcenia zidentyfikowano najważniejsze obszary współpracy w najbliższych latach. Oprócz poszerzenia wymiany studentów i kadry, prace będą koncentrować się na zbadaniu możliwości i opracowaniu zasad przyznawania dwóch dyplomów dla studentów kierunku Architektura  naszej Uczelni i Caucasus University realizujących część programu studiów w uczelni partnerskiej. Warto wskazać, że program kierunku Architektura, który będzie  realizowany w Caucasus University w języku angielskim posiada aktualnie status kandydata do akredytacji Royal Institute of British Architects (RIBA).

Uzgodniono ponadto rozpoczęcie prac przygotowawczych do zorganizowania w WSEiZ Szkoły Letniej w zakresie projektowania graficznego.

Galeria

Galeria