Chmura edukacyjna WSEiZ

Chmura edukacyjna WSEiZ

Chmura edukacyjna WSEiZ to platforma służąca wymianie wiedzy oraz dokumentów i informacji istotnych w czasie studiów – zarówno dla studentów, jak i kadry dydaktycznej. Wśród materiałów, które znajdują się w chmurze, są m.in.:

  • zarządzenia wydane przez Uczelnię,
  • regulamin studiów i zajęć,
  • materiały edukacyjne z wybranych zajęć,
  • druki wniosków i formularzy.

Część zasobów jest ogólnodostępna. Wybrane informacje dostępne są po zalogowaniu.

  • Logujemy się tu:
  • Twoim loginem jest numer albumu. Znajdziesz go na swojej legitymacji studenckiej
  • Twoim standardowym hasłem jest Twoja data urodzin w formacie RRRRMMDD

Założenia projektu

Założenia projektu

Chmura Edukacyjna powstała w ramach projektu e-usługi w WSEiZ. Architektura systemu oparta jest o opensource’owe rozwiązanie owncloud. Na potrzeby projektu wykonano integrację z systemem dziekanatowym Uczelni.

Założeniem podstawowym projektu jest stworzenie studentom i wykładowcom łatwo udostępnianej przestrzeni do wymiany materiałów dydaktycznych i prac. Jednak projekt może być wykorzystywany też w kierunku stworzenia dla potrzeb dydaktyki chmury obliczeniowej.

Dział Obsługi Informatycznej WSEiZ zakłada, że na potrzeby dydaktyki można uruchomić na platformie maszynę wirtualną, lub kontener do obliczeń. E-Usługa Chmura Edukacyjna posiada przygotowane w tym celu środowisko PROXMOX oparte o system DEBIAN. Potrzebę taką należy zgłosić do Działu Obsługi Informatycznej WSEiZ.

Dostęp on-line do usługi Chmura Edukacyjna: https://chmurka.wseiz.pl