Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami

Rektor WSEiZ powołała dr inż. Irenę Kosińską na Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych w związku z rosnącą liczbą osób niepełnosprawnych, które chcą uczęszczać na zajęcia w WSEiZ.

Nadrzędnym celem działalności Pełnomocnika jest:

umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym, naukowym i kulturalny uczelni;

wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnych rodzajach niepełnosprawności;

podjęcie działań zmierzających do likwidowania barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych utrudniających studiowanie;

integracja środowiska studentów niepełnosprawnych;

kształtowanie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Udogodnienia

W WSEiZ działa mini wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych, w której zasobach znajdują się m.in.:

  • dyktafony,
  • laptopy,
  • wzmacniacze dźwięków FM,
  • iPady

Ponadto wszystkie nasze sale i aule są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. A przy ulicy ul. Rejtana 16 znajduje się także schodołaz.

W sprawie pytań dotyczących ww. sprzętu prosimy o kontakt z Rektoratem WSEiZ ul. Olszewska 12, pok. nr 2, parter

Kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych

dr inż. Irena Kosińska

tel. kom. 664 268 514

Olszewska 12, 00-792 Warszawa