Pomoc materialna

Pomoc materialna

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje zróżnicowaną pomoc materialną dla studentów:

Pomoc materialna

stypendia socjalne

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

stypendia rektora dla najlepszych studentów

zapomogi

Dysponujemy również zniżkami dla studentów aktywnie działających na rzecz społeczności akademickiej oraz w Samorządzie Studenckim.

Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków
do 15 października
do 15 marca

Wszystkie wnioski, w tym wniosek o przyznanie stypendium Rektora, składa się w Dziekanacie (Rektorat nie przyjmuje wniosków).

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich – wraz z tekstem nowego rozporządzenia i wzorem zaświadczenia o studiach do pobrania – znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Edukacji: www.nauka.gov.pl/studenci.