Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są realizowane w ramach projektu „WSEiZ w Warszawie – Uczelnia dostępna”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne 

Stany depresyjne, niska samoocena, paraliżujący stres – problemy, które wiele osób pozbawiają radości życia i możliwości normalnego funkcjonowania. Z tego względu władze WSEiZ podjęły decyzję o zapewnieniu bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla studentów. Kierowane są one do osób z niepełnosprawnościami. Jeśli jednak są dostępne miejsca, to skorzystać ze spotkań mogą także pozostali studenci. 

Kontaktować się z psychologiem można w sprawie każdego problemu natury psychologicznej – stany depresyjne, niska samoocena, problemy ze stresem, problemy w relacjach z bliskimi osobami, trudności z integracją w grupie itp.

Obecnie współpracujemy z Panią Elżbietą Grabarczyk-Ponimasz, psychologiem z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, specjalistką psychoterapii uzależnień, mediatorką.

Informacje na temat terminów dyżurów w danym miesiącu można znaleźć w aktualnościach na stronie www, a także na kanałach WSEiZ w mediach społecznościowych.

Przed dokonaniem zapisu oraz skorzystaniem z konsultacji, prosimy o zapoznanie się z zasadami spotkań:

 

Elżbieta Grabarczyk-Ponimasz – psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i mediatorka. Autorke e-booków oraz licznych artykułów popularyzujących wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii, a szczególnie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz profilaktyki uzależnień. Psychologię ukończyła na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie podjęła studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia.

Realizuje autorskie wykłady i warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości, budowania satysfakcjonujących relacji, a także treningi asertywności.

Doświadczenie zdobywała pracując w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach terapii uzależnień, oddziałach szpitalnych, a także uczestnicząc w różnorodnych projektach i od wielu lat prowadząc własną praktykę terapeutyczną, w której udziela wsparcia osobom znajdującym się w kryzysowych momentach życia i borykającym się z zaburzeniami nerwicowymi, depresją, uzależnieniami czy trudnościami interpersonalnymi.

 

Udostępnij wpis:

25 kwietnia 2022