Wytrzymałość materiałów z przykładami analizy komputerowej

Wytrzymałość materiałów z przykładami analizy komputerowej

O publikacji

O publikacji


Autor:
Jan Misiak, Piotr Tereszkowski, Zdzisław Tereszkowski

Wyd.: 2003

 

Głównym celem niniejszego podręcznika było stworzenie kompleksowego systemu umożliwiającego twórcze przyswajanie wiedzy z zakresu wytrzymałości materiałów.

System polega na tym, że połączono w jedną całość następujące elementy:

  • wiedzę teoretyczną z zakresu wytrzymałości materiałów,
  • metody rozwiązywania poszczególnych zadań,
  • programy do rozwiązywania zadań przy użyciu komputera.

Materiał przedstawiony w podręczniku został przygotowany z myślą o różnych formach nauczania (studia dzienne, wieczorowe i zaoczne).

W zamyśle autorów przyswajanie wiedzy z zakresu wytrzymałości materiałów z pomocą prezentowanego podręcznika powinno przebiegać w następujący sposób:

  • opanowanie teorii z zakresu interesującego czytelnika zagadnienia,
  • rozwiązanie przykładowego zadania podanego w podręczniku,
  • samodzielne sformułowanie problemu do rozwiązania,
  • rozwiązanie zadania na podstawie wzorcowego przykładu podanego w podręczniku,
  • sprawdzenie otrzymanych wyników przez porównanie ich z wynikami otrzymanymi za pomocą komputera.

 Większość zagadnień omawianych w podręczniku ma swój odpowiednik w oprogramowaniu, które podpowiada użytkownikowi programu sposób formułowania problemu, a następnie przedstawia etapy jego rozwiązania. Podpowiedzi te są pod postacią rysunków i komentarzy, które się ukazują na ekranie komputera.

Niniejsze opracowanie tym się różni od większości podręczników, dostępnych na rynku, że pozwala użytkownikowi rozwiązywać lub sprawdzać poprawność rozwiązań zadań z wytrzymałości materiałów, które sam sformułuje lub otrzyma do rozwiązania, a nie tylko tych, które są zamieszczone w zbiorach zadań lub dostępnej literaturze. Dlatego podręcznik ten będzie szczególnie przydatny dla studentów studiów zaocznych, którzy mają mniejsze możliwości bezpośredniego konsultowania się u wykładowcy.

Programy oraz ich szczegółowe omówienie są zapisane na płycie dołączonej do podręcznika. Należy zaznaczyć, że programy te są dwojakiego rodzaju.

Pierwszy rodzaj jest nieskompilowany i przeznaczony do pracy za pomocą QBasic.

Drugi rodzaj został skompilowany do programów egzekwowalnych, korzystanie więc z nich nie jest związane ze znajomością jakiegokolwiek języka.

Każdy z programów opisany jest w sposób szczegółowy w suplemencie.