Wieloaspektowe problemy projektowania architektonicznego

Wieloaspektowe problemy projektowania architektonicznego

O publikacji

O publikacji


Autor:
pod redakcją Wojciecha Dornowskiego

Wyd.: 2010

 

Wydanie monografii: „Wieloaspektowe problemy projektowania architektonicznego” było możliwe dzięki doświadczeniom forum naukowo-badawczego i projektowego, jakim się stała konferencja ARCHBUD – PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA, organizowana przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Celem konferencji ARCHBUD było stworzenie płaszczyzny współpracy specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów, inżynierów budownictwa i konstruktorów.

Cennym rezultatem tej współpracy jest możliwość szerszego wykorzystania wyników badań naukowych i doświadczeń praktyków w zakresie następujących zagadnień:

  • wskaźniki i standardy urbanistyczne zabudowy,
  • architektura obiektów wielkoprzestrzennych,
  • walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
  • projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu,
  • problemy ekologii i energooszczędności w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
  • problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
  • problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych,
  • instalacje budowlane.

W pięciu rozdziałach monografii „Wieloaspektowe problemy projektowania architektonicznego” wydzielono te zagadnienia, które dotyczą wybranych aspektów projektowania architektonicznego.
Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy interesują się architekturą. Jej adresatem są studenci, architekci i pracownicy naukowi różnych specjalności architektonicznych.