Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska


Autor:
Tadeusz Bulski, Jan Dojlido

Wyd.: 2007

 

Podręcznik jest przeznaczony do ćwiczeń audytoryjnych głównie dla studentów z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, a zwłaszcza ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

W podręczniku opisano jednostki miar stosowane w badaniach wody i ścieków. Przedstawiono sposób przeliczania parametrów jakości. Omówiono podstawowe parametry jakości wody: odczyn wody (pH), biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT), tlen rozpuszczony, dwutlenek węgla, twardość i inne.  Pokazano sposoby przedstawienia i oceny wyników badań jakości wód, takie jak: profil hydrochemiczny, indeks jakości wody, ocenę przydatności wód do różnych użytkowań. Omówiono statystyczne metody oceny wyników pomiarów w tym obliczanie stężeń gwarantowanych, percentyli. Opisano pozwolenia wodnoprawne. Wszelki obliczenia w podręczniku są przystosowane do aktualnych ustaw w zakresie ochrony wód i aktualnych rozporządzeń odpowiednich ministrów.