Statyka i wytrzymałość materiałów Laboratorium

Statyka i wytrzymałość materiałów Laboratorium

O publikacji

O publikacji


Autor:
Krzysztof Dziewiecki, Leszek Kielski, Jan Misiak

Wyd.: 2000

 

Prezentowany podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych kierunków Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing oraz może być przydatny dla innych kierunków technicznych…

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości teoretyczne i praktyczne obejmujące tematykę ćwiczeń laboratoryjnych, opis stanowisk i aparatury pomiarowej oraz przebiegu poszczególnych ćwiczeń, zapoznaje z metodą badań doświadczalnych i stanowi uzupełnienie i rozszerzenie programu zajęć audytoryjnych z przedmiotu Statyka i Wytrzymałość Materiałów.

Ćwiczenia, których tematyka wykracza poza zakres wykładów z Wytrzymałości Materiałów omówiono szerzej. Ostatni rozdział pracy zawiera podstawy rachunku błędów niezbędne do poprawnego opracowania wyników pomiarów. Praca zawiera szereg rysunków, schematów, tabel i wykresów ułatwiających zrozumienie przedstawionej problematyki, a na końcu każdego ćwiczenia laboratoryjnego znajdują się pytania kontrolne.