Rachunkowość Zbiór zadań z rozwiązaniami

Rachunkowość Zbiór zadań z rozwiązaniami

O publikacji

O publikacji


Autor:
Janusz Świderski

Wyd.: 2006

 

Podręcznik zaprezentowany w formie zbioru zadań z rachunkowości z rozwiązaniami został przygotowany zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i zaocznych WSEiZ Warszawie.

Zadania zawarte w podręczniku zostały podzielone na poszczególne sfery działalności gospodarczej tj.:

  • handlowej
  • produkcyjnej
  • handlowo-usługowej
  • produkcyjno-handlowej

Zadania obejmują typowe operacje gospodarcze oraz sprawozdania finansowe. W podręczniku zamieszczono „Wykaz kont księgi głównej”, oparty na wzorcowym wykazie kont, który przedsiębiorstwa są zobowiązane stosować zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. – Dz.U. nr 121/94 (z późniejszymi zmianami). Jest on przedstawiony w wersji syntetycznej – do dekretowania operacji gospodarczych występujących w zadaniach.

Ponadto w podręczniku ujęto w postaci załączników wzory dowodów księgowych, na podstawie których jest dokonywana ewidencja operacji gospodarczych.

Podręcznik będzie stanowić użyteczną pomoc dydaktyczną w zrozumieniu istoty rachunkowości pod warunkiem, że studenci będą zmierzać do:

  • przyswajania kolejnych partii materiału na podstawie odpowiednio dobranej fachowej literatury,
  • wykorzystywania w sposób właściwy wiedzy przekazanej przez wykładowcę przedmiotu  rachunkowość,

a następnie będą podejmować próbę rozwiązywania zadań zawartych w rozdziale I i porównywać własne rozwiązania z rozwiązaniami prawidłowymi ujętymi w podręczniku wraz z niezbędnymi obliczeniami.

Każda część tematyczna zadań jest poprzedzona krótkim wprowadzeniem w celu łatwiejszego zrozumienia danego zagadnienia.

Dodatkowo w rozdziale II zamieszczono pewną liczbę nie rozwiązanych zadań w celu sprawdzenia swoich umiejętności poprzez samodzielne rozwiązanie a tym samym utrwalenie wiadomości z zakresu rachunkowości. Jednocześnie autor pragnie podzielić się uwagą, że w trakcie pisania dostrzegł, iż podręcznik można także udostępnić szerszemu gronu odbiorców. Może stanowić pomoc dydaktyczną na studiach podyplomowych na kierunkach ekonomicznych, jak również być wykorzystywany na kursach, mających na celu przygotowanie do zawodu samodzielnego księgowego.  Ponadto zważywszy, że zadania w podręczniku są rozwiązane może być on użyteczny w samodzielnym zdobywaniu wiedzy w tej ważnej dziedzinie, uzupełnieniu lub jej uporządkowaniu