Przewodnik do ćwiczeń z geologii i geomorfologii

Przewodnik do ćwiczeń z geologii i geomorfologii

O publikacji

O publikacji


Autor:
Krzysztof Jóźwiak

Wyd.: 2007

 

Przewodnik do ćwiczeń z geologii i geomorfologii jest pozycją adresowaną do studentów Wydziału Ekologii oraz pomocniczo dla kierunku Budownictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Zakres tematyczny przedstawiony w „Podręczniku…” jest dostosowany do zatwierdzonego przez Uczelnię programu zajęć.

Poruszane tematy są opracowane nieco szerzej, tak aby studenci zainteresowani dana tematyką mogli rozszerzać swoje wiadomości. „Przewodnik…” może być wykorzystany jako literatura podstawowa i pomocnicza przez słuchaczy wyższych uczelni, którzy w programie studiów mają jako pomocnicze przedmioty z zakresu nauk geologicznych. Autor ma nadzieję, że będzie to również użyteczna pozycja dla absolwentów uczelni spotykających się w pracy zawodowej z pojęciami dotyczącymi zagadnień geologicznych i ochrony litosfery, która ułatwi ich zrozumienie.

W „Przewodniku…” umieszczono podstawowe pojęcia z dziedziny nauk geologicznych (geologii dynamicznej, geologii regionalnej, stratygrafii, tektoniki, mineralogii oraz geomorfologii). Autor celowo ograniczył ilość definicji poszczególnych terminów z uwagi na istnienie wydanego nakładem OW WSEiZ w 2003 roku „Ilustrowanego Leksykonu Ochrony Środowiska – Geologia z  elementami geomorfologii i ochrony środowiska”.

„Przewodnik…” ma służyć jako podstawowa literatura do przedmiotów związanych z naukami o Ziemi oraz dzięki bibliografii dostosowanej do potrzeb studentów, jako odnośnik do dalszych poszukiwań materiałów w zakresie poruszanych zagadnień geologicznych. Stąd zebrana literatura nie ma charakteru naukowego, ale podręcznikowy i przeglądowy.

Należy podkreślić, że przedstawione w „Przewodniku…“ treści, są z konieczności mocno skrócone, jakkolwiek dają stosunkowo pełen obraz zagadnień tematycznych przedstawianych w kolejnych rozdziałach. Liczne ilustracje powinny ułatwić studentom zrozumienie wszystkich poruszanych na ćwiczeniach zagadnień.