Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa

Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa

O publikacji

O publikacji


Autor:
Zdzisław Piątkowski, Marian Sankowski

Wyd.: 2002

 

Niniejsza książka napisana została z myślą o studentach szkół wyższych zainteresowanych: polityką innowacyjną państwa, innowacyjnością przedsiębiorstw, instrumentami polityki innowacyjnej i innymi zagadnieniami związanymi z innowacjami i zarządzaniem nimi. Podjęto próbę zdefiniowania innowacji i procesu innowacyjnego.

Opisano też wybrane zagadnienia i procesy współczesnej polityki innowacyjnej w gospodarce polskiej i krajach wysoko rozwiniętych. Książka może być przydatna także dla kadry menedżerskiej w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zadaniem tej książki jest omówienie także, a może przede wszystkim najważniejszych aspektów zarządzania procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach i gospodarce.

Ściśle mówiąc, celem jej jest pokazanie przestanek i przyczyn ograniczających zarządzanie, wdrażanie i promowanie innowacji oraz postulowanie zaleceń praktycznych w tym obszarze. Czyli jak sprawić, by innowacja, będąca w sensie ekonomicznym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub procesu, stała się rzeczywistością. Znamienne jest to. że w zarządzaniu procesami innowacyjnymi menedżerowie uzależnieni są nie tylko od potencjału firmy oraz pracowników, którym przewodzą. Dlatego wydaje się, że wdrożenie innowacji (o charakterze technologicznym, technicznym, organizacyjnym i ekonomiczno-prawnym) jest możliwe poprzez zespół działań, w tym przede wszystkim zapewnienie Finansowania przedsięwzięcia innowacyjnego oraz zneutralizowanie oporu, jaki te innowacje wywołują wśród pracowników firm.

Książka ta ma stanowić kompendium wiedzy o tym, jak kreować procesy innowacyjne oraz zarządzać nimi za pośrednictwem menedżerów oraz zespołów pracowników. Poszczególne rozdziały zostały zaprezentowane w taki sposób, że tworzą logiczną sekwencję działań w zarządzaniu innowacjami, które ujęto w powyższym schemacie. Ponadto, gdy zajdzie potrzeba rozwiązywania bardziej skomplikowanych i nieprzewidywalnych problemów, można także korzystać z poszczególnych rozdziałów w oderwaniu od całości.