Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

O publikacji

O publikacji


Autor:
Janusz Świderski

Wyd.: 2008

 

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Może stanowić również pomoc dydaktyczną na studiach podyplomowych na kierunkach ekonomicznych. Mogą z niego korzystać także uczestnicy szkoleń chcący poznać i pogłębić wiedzę z dziedziny rachunkowości.

Celem opracowania jest przedstawienie działań zmierzających do logicznego i skutecznego powiązania ze sobą wszystkich czynności, jak też środków technicznych służących dokumentowaniu i ewidencji stanu majątkowego oraz wynikających z działalności przedsiębiorstwa operacji gospodarczych (ustalenie kosztów, przychodów i wyniku finansowego). A następnie zaprezentowanie zagregowanych informacji z tego zakresu w postaci sprawozdawczości finansowej, jako ostatniego ogniwa rachunkowości.

Podstawą do omówienia aspektów nowoczesnej rachunkowości i przedstawienia jej w sposób pragmatyczny będzie przede wszystkim obowiązująca ustawa o rachunkowości Podręcznik zawiera ramowe schematy dotyczące poszczególnych omawianych zagadnień do uzupełnienia w nich pustych miejsc przez studentów w trakcie prowadzonych wykładów. Korzystanie z podręcznika opracowanego w takiej formie spowoduje aktywne uczestnictwo studentów w wykładach, wpływając na pełniejsze przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości.