Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

O publikacji

O publikacji


Autor:
Włodzimierz Przyborowski

Wyd.: 2004

 

Podręcznik niniejszy jest przeznaczony dla studentów kierunków nieelektrycznych, a nawet nietechnicznych, dla których przedmiot ten jest tylko w pewnym stopniu rozszerzeniem wiedzy technicznej, a nie stanowi oczywiście podstawy wykształcenia specjalistycznego.

Natomiast podstawowym celem prezentowanego wykładu jest zapoznanie słuchaczy z modelami matematycznymi oraz metodami analizy stosowanymi w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki.

Modele i metody analizy dotyczą wybranych elementów i obwodów elektrycznych i elektronicznych oraz urządzeń i maszyn elektrycznych.

Zwrócenie uwagi przede wszystkim na zagadnienia metodyczne (metodologiczne) oraz metody analityczne stosowane w tej dziedzinie nie wyłączyło z wykładu przedstawienia analizy i interpretacji pewnych zjawisk fizykalnych występujących w dziedzinie elektryczności. Spowodowało to jednak zróżnicowanie zakresu wiedzy prezentowanych zagadnień.