Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków

O publikacji

O publikacji


Autor:
Elżbieta Osuch-Pajdzińska, Marek Roman

Wyd.: 2006

 

Podręcznik zawiera wykłady dotyczące oczyszczania ścieków. Ujęcie treści tych wykładów jest dostosowane do potrzeb nauczania studentów kierunku ochrony środowiska uczących się tego przedmiotu.

Zakres tematyczny wykładów i sposób przedstawienia poszczególnych zagadnień został podany przede wszystkim z myślą o studentach Wydziału Ekologii, Wydziału Zarządzania i Wydziału Architektury Krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zadaniem podręcznika jest dostarczenie podstawowych wiadomości z zakresu oczyszczania ścieków w taki sposób, ażeby studenci tych wydziałów mogli wykorzystać w razie potrzeby te wiadomości także w ramach swoich prac dyplomowych z zakresu ekologii, zarządzania czy architektury krajobrazu, a następnie jako już absolwenci uczelni mieli możność nawiązania współpracy ze specjalistami z zakresu oczyszczania ścieków, jeżeli w ich pracy zawodowej zajdzie taka potrzeba.

Wiadomości dotyczące procesów i urządzeń oczyszczania ścieków są ujęte w taki sposób, ażeby student mógł otrzymać ogólną podstawową wiedzę na ten temat, ale nie są wystarczające do tego, ażeby mógł on po ukończeniu studiów zajmować się samodzielnie projektowaniem czy eksploatacją oczyszczalni ścieków. Wykaz literatury podany w każdym z rozdziałów daje jednakże możliwości pogłębienia wiedzy, a wiadomości znajdujące się w podręczniku mogą stanowić punkt wyjścia do szerszych studiów na ten temat.

Rozwiązania procesowe i techniczne zawarte w podręczniku uwzględniają aktualny stan wiedzy z tego zakresu, ale są jednakże ograniczone do procesów i urządzeń sprawdzonych i powszechnie stosowanych. Podręcznik jest ukierunkowany na problematykę oczyszczania ścieków komunalnych o przewyższającej zawartości ścieków bytowo-gospodarczych. Zagadnieniu oczyszczania ścieków przemysłowych poświęcony jest tylko jeden rozdział omawiający