Miasto jako zbiór wzorców Rozprawa na temat miasta

Miasto jako zbiór wzorców Rozprawa na temat miasta

O publikacji

O publikacji


Autor:
Teresa Krzyżanowska

Wyd.: 2009

 

„Miasto jako zbiór wzorców” zgodnie z tytułem poświęcony jest identyfikacji problemu z punktu widzenia badań nad strukturą miasta. Autorka w skrócie przybliża problematykę miasta, począwszy od pytań bardzo ogólnych – pojęć wywodzących się z historii urbanistyki, poprzez omówienie elementów struktury fizycznej miasta, oraz zagadnień symboliki i identyfikacji oraz ich sytuowania w przestrzeni miejskiej, kończąc na problemach związanych z oddziaływaniem społecznym na tworzenie kreatywnego środowiska miejskiego o cechach twórczych i innowacyjnych.

Ta część pracy obejmująca wielki zakres wiedzy pomimo skrótowego ujęcia stanowi bardzo dobre kompendium podstawowych przemyśleń i tez pomocniczych dla podjętego tematu.