Materiały budowlane

Materiały budowlane

O publikacji

O publikacji


Autor:
Edward Szymański

Wyd.: 2001

 

Podręcznik pod tytułem „Materiały Budowlane” jest napisany dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania Wydziału Architektury na kierunkach Architektura i Urbanistyka i Architektura Krajobrazu, jako podręcznik podstawowy (studia dzienne i wieczorowe) dla przedmiotów: materiały budowlane oraz materiałoznawstwo. Podręcznik ten może być wykorzystywany na wydziałach architektury politechnik jako podręcznik pomocniczy.

Na treść podręcznika składają się: informacje dotyczące aktualnych przepisów o materiałach budowlanych, określeń i definicji podstawowych cech tych materiałów, a następnie w poszczególnych rozdziałach opisane są podstawowe wyroby.

I tak: o drewnie i wyrobach z drewna, wyrobach z surowców skalnych, ceramicznych i szklanych wyrobach budowlanych, asfaltach i wyrobach z nich do celów budowlanych, budowlanych wyrobach z tworzyw sztucznych, ze stopów metali, materiałach różnych. Oddzielną część stanowi opis składników mineralnych zaczynów, zapraw i betonów, a także wyrobów z nich dla celów budowlanych. Poszczególne rozdziały zawierają klasyfikację, podstawowy wykaz wyrobów i opis ich cech technicznych wraz z głównym zastosowaniem. Każdy z rozdziałów kończy się wykazem literatury uzupełniającej.