Materiały budowlane

Materiały budowlane

O publikacji

O publikacji


Autor:
Edward Szymański

Wyd.: 2008

 

Niniejszy podręcznik adresuję do studentów Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Wawelskiej 14. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje uzasadniające tytuł podręcznika, oraz o polskich i europejskich przepisach dotyczących materiałów budowlanych. Drugi rozdział poświęcony jest nazwom i definicjom podstawowych właściwości technicznych tych materiałów.

Tematyka następnych rozdziałów to opis cech technicznych poszczególnych wyrobów, a ich kolejność wynika z najczęściej realizowanych programów na poszczególnych kierunków studiów Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie.

Podręcznik nie opisuje wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie dokumentów o ściśle określonym terminie ważności, np. Aprobat Technicznych. Treść poszczególnych rozdziałów składa się na pomocniczy podręcznik do przedmiotów: budownictwa ogólnego, konstrukcji: żelbetowych, metalowych i drewnianych oraz fizyki budowli na kierunku Budownictwo Wydziału Architektury.