Materiały budowlane

Materiały budowlane

O publikacji

O publikacji


Autor:
Edward Szymański

Wyd.: 2004

 

Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje: uzasadniające tytuł podręcznika oraz traktuje o polskich i europejskich przepisach dotyczących materiałów budowlanych; drugi rozdział poświęcony jest nazwom i definicjom podstawowych właściwości technicznych materiałów budowlanych.

Tematyka następnych rozdziałów to opis cech technicznych poszczególnych wyrobów, a ich kolejność wynika z najczęściej realizowanych programów na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Architektury WSEiZ.

Podręcznik nie opisuje wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie dokumentów o określonym terminie ważności, np. Aprobat Technicznych. Treść poszczególnych rozdziałów stanowi fragmenty pomocniczego podręcznika przedmiotów: budownictwa ogólnego, konstrukcji: żelbetowych, metalowych i drewnianych oraz fizyki budowli na kierunku Budownictwo.