Matematyka

Matematyka

O publikacji

O publikacji


Autor:
Bohdan Wieprzkowicz

Wyd.: I. 1998, II. 1999, III. 2000

 

Podręcznik „Matematyka” zawiera podstawowe wiadomości przydatne do studiowania na kierunkach: Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing oraz Architektura i Urbanistyka, uwzględniające zarazem minimum ustalone przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego dla Ochrony Środowiska i Zarządzania.

W czternastu rozdziałach zawarto zagadnienia dotyczące podstaw algebry liniowej, rachunku różniczkowego, funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych, całki pojedynczej, całki podwójnej, równań różniczkowych zwyczajnych, szeregów oraz elementów metod numerycznych. Książka oprócz podstawowych wiadomości teoretycznych zawiera przykładowo rozwiązane zadania i zestawy ćwiczeń do pracy indywidualnej wraz z odpowiedziami. Jest to podręcznik napisany w bardzo przystępnej formie, uwypuklający najważniejsze partie materiału. Opanowanie przedstawionych w nim podstaw matematyki ułatwia, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwia studiowanie wielu działów, dotyczących zastosowań matematyki.