Matematyka

Matematyka

O publikacji

O publikacji


Autor:
Bohdan Wieprzkowicz

Wyd.: 2009

 

Książka zawiera podstawowe wiadomości z algebry, geometrii analitycznej i analizy matematycznej, istotne dla studiów na większości kierunków szkół wyższych, a zatem elementy logiki matematycznej i algebry zbiorów, struktury algebraiczne, liczby zespolone, macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych, geometrię analityczną w zakresie krzywych stożkowych, geometrię analityczną w przestrzeni, rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych, całkę pojedynczą i całki wielokrotne, równania różniczkowe zwyczajne, szeregi liczbowe i szeregi funkcyjne.

Książkę kończy krótki rozdział poświęcony kilku zagadnieniom z metod numerycznych. Materiał przedstawiony w książce skorelowany jest ze standardami nauczania. Każdy rozdział zawiera przykładowo rozwiązane zadania i zestawy ćwiczeń z odpowiedziami, przeznaczone do samodzielnej pracy. Podana jest literatura, z której autor korzystał.