Matematyka

Matematyka

O publikacji

O publikacji


Autor:
Bohdan Wieprzkowicz

Wyd.: 2004

 

Książka zawiera podstawowe wiadomości z algebry i analizy matematycznej, istotne dla studiów na większości kierunków szkół wyższych. Materiał w niej przedstawiony skorelowany jest ze standardami nauczania.

Ze względu na przedmiot automatyka, występujący na studiach technicznych,  w książce znalazł się rozdział poświęcony przekształceniu Laplace’a.

Pewnym rozszerzeniem materiału są elementy rachunku wariacyjnego, dające równocześnie zastosowanie równań różniczkowych. Książkę kończy krótki rozdział poświęcony kilku zagadnieniom z metod numerycznych.

Każdy rozdział zawiera przykładowo rozwiązane zadania i zestawy ćwiczeń z odpowiedziami, przeznaczone do samodzielnej pracy. Podana jest literatura, z której autor korzystał.