Logistyka

Logistyka

O publikacji

O publikacji


Autor:
Zdzisław Piątkowski, Marian Sankowski

Wyd.: 2005

 

Niniejszy podręcznik został napisany z myślą o studentach szkół wyższych zainteresowanych procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Logistyka może być dla przedsiębiorstwa źródłem wielu ważnych usprawnień i innowacji, prowadzących do uzyskania przewagi na rynku i pokonania konkurencji.

Nie wystarczy już w firmach usprawniać procesy produkcyjne czy zarządzanie finansami – trzeba usprawniać procesy i uwalniać rezerwy tkwiące wokół produkcji w przepływach towarów i surowców, a ciężar tych działań przenieść na zagadnienia logistyczne, np. transport, zaopatrzenie, dystrybucję itp.

W podręczniku przedstawiona jest istota nowoczesnej koncepcji logistyki (najnowsze osiągnięcia i wiedza) w kierunku zintegrowanego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zarządzania przedsiębiorstwem w ich wymiarze ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym.

Rozwinięte zostały zagadnienia procesów, dystrybucji, magazynowania i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz podjęto próbę analizy ekonomicznej procesów logistycznych.

Podręcznik, jak już wspomniano, skierowany jest głównie do studentów kierunków zarządzania uczelni różnego typu, ale mamy nadzieję, że zainteresuje również praktyków poszukujących wiedzy o aktualnych koncepcjach zarządzania produkcją oraz kadrę menedżerską przedsiębiorstw.

Zupełną nowością w tym podręczniku jest próba opisu zagadnień związanych z innowacjami i zarządzaniem nimi jako procesu logistycznego, sieciowego i zintegrowanego, który jest punktem wyjścia do systemowego ujmowania zagadnień – tworzenia nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Opisano także transfer innowacji i ich zastosowanie w praktyce gospodarczej. Włączenie tych zagadnień do treści niniejszego podręcznika umożliwiły wieloletnie doświadczenia autorów, nabyte w czasie pracy w jednostce badawczej oraz Komitecie Badań Naukowych.

Dla ułatwienia studiowania wiedzy zawartej w tym podręczniku autorzy zamieścili słowniczek podstawowych pojęć związanych z logistyką głównie produkcji. Podręcznik składa się z piętnastu rozdziałów, zawiera liczne rysunki, tabele, widoki typowych rozwiązań np. magazynów i opisy przykładów, które znalazły zastosowanie w praktyce.