Laboratorium oczyszczania ścieków

Laboratorium oczyszczania ścieków

O publikacji

O publikacji


Autor:
Marek Apolinarski

Wyd.: 2002

 

Książka omawia metodykę przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie technologii i procesów jednostkowych stosowanych przy oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych i stanowi pomoc w nauczaniu przedmiotu „Oczyszczanie ścieków”, realizowanego na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych Wydziału Ekologii WSEiZ.

Sposób przeprowadzania ćwiczeń dostosowano do modeli badawczych i wyposażenia laboratorium ściekowego znajdującego się w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Klaudynie. W książce omówiono sposoby pobierania próbek ścieków do badań oraz sposoby oznaczania podstawowych własności ścieków bytowo-gospodarczych.

Podano metodykę wykonania poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. W każdym temacie laboratoryjnym, oprócz sposobu wykonania ćwiczenia, zawarto omówienie podstaw teoretycznych procesów technologicznych, co rozszerza wiedzę studentów w dziedzinie problematyki oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.