Kształtowanie środowiska – architektura i urbanistyka

Kształtowanie środowiska – architektura i urbanistyka

O publikacji

o publikacji


Autor:
Jacek Nowicki

Wyd.: 2001

 

Podręcznik ten to książka, którą każdy architekt, a może nawet każdy interesujący się otoczeniem, w którym żyje, powinien przeczytać. Powinien postarać się to zrobić, mimo że książka – pomyślana jako skrypt – przeznaczona jest dla studentów wkraczających w świat architektury.

„Kształtowanie środowiska. Architektura i urbanistyka w perspektywie przełomu stuleci” przedstawia problemy na ogół znane, ale fakt ich systematycznego uporządkowania i doprowadzenia tą drogą myślenia do istotnych dla naszej architektury i naszego kraju wniosków przysparza jakiejś wręcz zawodowej satysfakcji. Zaczynając od określenia zawodu architekta z odniesieniem do współczesnego obrazu świata i jego zagrożeń, autor podkreśla jego rolę w kształtowaniu naszej współczesnej kultury. Przypomina w tym celu dziedzictwo myśli architektonicznej, szerzej relacjonuje jej rozwój  w XX wieku. Na tym tle stara się określić problemy współczesności, ich kulturowe uwarunkowania zarówno w skali architektury, jak i urbanistyki. Całość kończą postulaty niezbędne do stworzenia poprawnego środowiska, w którym żyjemy.