Informatyka

Informatyka

O publikacji

O publikacji


Autor:
Bohdan Macukow, Lucjan Stapp

Wyd.: 1999

 

Podręcznik „Informatyka” zawiera podstawowe wiadomości z zakresu materiału przerabianego w ramach przedmiotu o tej samej nazwie na wszystkich wydziałach Uczelni.

W sześciu rozdziałach zawarto zagadnienia dotyczące podstaw informatyki, systemów operacyjnych oraz edytora tekstów Word 97 i arkusza kalkulacyjnego Excel 97 dla Windows. Opisano pewne najważniejsze, najbardziej typowe, a jednocześnie podstawowe operacje, ilustrujące niewielki fragment ogromnych możliwości tych programów. Czytelników, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie odsyłamy do licznych opracowań książkowych, szczegółowo omawiających poszczególne programy. Materiał teoretyczny uzupełniony jest przykładowymi zadaniami testowymi, rozwiązywanymi „krok-po-kroku”.  Do książki załączona jest dyskietka zawierająca materiał do nauki Worda i Excela.