Ilustrowany leksykon ochrony środowiska Geologia z elementami geomorfologii i ochrony środowiska

Ilustrowany leksykon ochrony środowiska Geologia z elementami geomorfologii i ochrony środowiska

O publikacji

O publikacji


Autor:
Aleksandra Macioszczyk, Dariusz Dobrzyński, Krzysztof Jóżwiak

Wyd.: 2003

 

Niniejszy leksykon jest pierwszą pozycją z serii monografie adresowaną głównie do studentów kierunków ekologicznych oraz słuchaczy wyższych uczelni, którzy w programie studiów mają przedmioty z zakresu nauk geologicznych jako pomocnicze. Autorzy mają nadzieję, że będzie to również użyteczna pozycja dla absolwentów uczelni stykających się w pracy zawodowej z pojęciami dotyczącymi nauk geologicznych i ochrony litosfery, ułatwiająca ich zrozumienie.

W leksykonie umieszczono podstawowe pojęcia z szeregu nauk geologicznych (geologii dynamicznej, tektoniki, mineralogii, petrologii, stratygrafii) oraz geomorfologii. Szerzej uwzględniono hasła związane z zagadnieniami dotyczącymi przekształceń litosfery pod wpływem działalności człowieka. Stąd zaprezentowano też zespół pojęć z zakresu geologii stosowanej, zwłaszcza hydrogeologii i geologii inżynierskiej, a przede wszystkim z zakresu ochrony środowiska i sozologii.

Dobór haseł przygotowany przez autorów leksykonu ma w pewnym stopniu charakter subiektywny i niewątpliwie nie wyczerpuje wszystkich pojęć mogących się znaleźć w tego typu opracowaniu. Starano się jednak nie pominąć terminów podstawowych. Zakres tematyczny haseł w niniejszym leksykonie dostosowany jest  do programu studiów kierunku Ochrona Środowiska w WSEiZ.