Finanse

Finanse

O publikacji

O publikacji


Autor:
Lech Gąsiorkiewicz

Wyd.: 2001

 

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania jako pomoc do nauki przedmiotu „Finanse”.

Materiał zawarty w skrypcie dotyczy problematyki finansów przedsiębiorstwa i odpowiada kolejnym tematom zajęć dydaktycznych realizowanych w trakcie wykładów. Skrypt nie wyczerpuje całości materiału wykładów, zawiera jedynie materiały ilustracyjne oraz treść zadań rozwiązywanych w trakcie wykładów. Materiały ilustracyjne i zadania zamieszczone w skrypcie zawierają puste miejsca, które słuchacze uzupełniają podczas wykładów. Takie opracowanie skryptu umożliwia sprawniejszą realizację nauczania przedmiotu, aktywny udział słuchaczy w wykładach oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia poszczególnych partii materiału. Umieszczona na końcu skryptu bibliografia zawiera pozycje literatury, w których słuchacze mogą znaleźć rozszerzenie zagadnień omawianych na zajęciach.