Ekonomika przedsiębiorstwa

Ekonomika przedsiębiorstwa

O publikacji

O publikacji


Autor:
Lech Gąsiorkiewicz

Wyd.: 2001

 

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów jako pomoc dydaktyczna do nauki przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstwa.

Materiał odpowiada kolejnym wybranym tematom zajęć dydaktycznych i obejmuje następujące zagadnienia: charakterystykę przedsiębiorstw i ich klasyfikację, wybrane elementy analizy przedsiębiorstwa, charakterystykę majątku przedsiębiorstwa, omówienie źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa, omówienie kosztów produkcji oraz analizę progu rentowności. Duży nacisk położono na praktyczne aspekty ekonomiki przedsiębiorstwa i wszędzie tam, gdzie było to celowe i możliwe, materiał teoretyczny wsparto przykładami praktycznymi.

Podręcznik nie wyczerpuje całości materiału wykładów, zamieszcza jedynie materiały ilustracyjne oraz przykłady rozwiązywane w trakcie zajęć. Zawierają one puste miejsca, które słuchacze uzupełniają podczas prowadzonych wykładów. Takie opracowanie umożliwia sprawniejszą realizację wykładów, aktywny udział słuchaczy w wykładach oraz, zdaniem autora, przyczyni się do lepszego zrozumienia wykładanych partii materi