Ekologia Człowieka

Ekologia Człowieka

O publikacji

O publikacji


Autor:
Zdzisław Chromiński, Andrzej Malinowski.

Wyd.: 1999

 

Ekologia człowieka jest nauką o wzajemnym oddziaływaniu środowiska i populacji ludzkiej. Stanowi ona klucz do zrozumienia procesu antropogenezy i ewolucji bikulturowej człowieka.

Książka opracowana przez dwóch znanych naukowców jest podręcznikiem prezentującym po raz pierwszy tak szeroki zakres zagadnień, a mianowicie: rys historyczny ekologii człowieka, ekologiczna charakterystyka naczelnych i człowieka, system społeczno-kulturowy a środowisko, podstawowe jednostki i pojęcia ekologiczne, wpływ żywienia na rozwój człowieka, człowiek a czynniki środowiska geograficznego, ekologiczne aspekty chorób, układ odpornościowy i uwarunkowania jego funkcjonowania oraz aktywność fizyczna jako czynnik symulacji rozwoju i wzrostu odporności na zachorowania. Napisana jest prostym językiem, jest komunikatywna oraz w sposób syntetyczny prezentuje podstawowe wiadomości, jak również ważniejsze procesy. Całość ukierunkowana jest na aktualne problemy łączące człowieka z szeroko pojętym środowiskiem, z jednoczesnym wskazaniem na niektóre rozwiązania praktyczne.