Biznesplan

Biznesplan

O publikacji


Autor:
Zbigniew Pawlak

Wyd.: 1999

 

Samodzielne przygotowanie biznesplanu jest jedną z głównych umiejętności, jakie powinien posiąść absolwent studiów z zakresu zarządzania. Biznesplan jest opracowaniem o charakterze projektowym, które wymaga zastosowania szerokiego zakresu wiedzy, zwłaszcza z takich dziedzin jak: zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, zarządzanie inwestycjami, ocena efektywności inwestycji.

Nic dziwnego, że przedmiot: Planowanie w przedsiębiorstwie – Biznesplan, w ramach którego studenci Wydziału Zarządzania WSEiZ (studia dzienne, wieczorowe, zaoczne) opracowują swoje biznesplany, umiejscowiony został na ostatnim VI semestrze poziomu inżynierskiego.

Podręcznik pod tytułem „Biznesplan. Zastosowania i przykłady” ma ułatwić zdobycie niezbędnej wiedzy i przygotowanie biznesplanu. Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów, w których poruszono zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i metodologiczne (warsztatowe). Kończy się omówieniem rzadko podejmowanych zagadnień: oceny biznesplanu i odpowiedzialności związanej z jego przygotowaniem