Badania Operacyjne

Badania Operacyjne

O publikacji

O publikacji


Autor:
Henryk Adamczyk

Wyd.: 1999

 

Badania operacyjne są obszerną dziedziną wiedzy należącą do grupy nauk o planowaniu, organizacji i zarządzaniu działalnością organizmów gospodarczych. Szczególną rolę odgrywają one przy podejmowaniu optymalnych decyzji ekonomicznych w warunkach różnego typu ograniczeń.

Przedstawiany podręcznik dostosowany jest do realizowanego na Wydziale Zarządzania programu przedmiotu „Badania operacyjne” i składa się ze wstępu oraz czterech rozdziałów. W rozdziałach tych omówione zostały kolejno: zagadnienia programowania liniowego, zagadnienia transportowe, metody programowania dynamicznego oraz programowania sieciowego. Podręcznik zawiera nie tylko podstawowe wiadomości teoretyczne z badań, operacyjnych, ale także modele ekonomiczne prezentowanych zagadnień oraz liczne rozwiązane przykłady zastosowań. Oprócz w pełni rozwiązanych w podręczniku przykładów, każdy rozdział zakończony jest 10 przykładami przeznaczonymi do samodzielnego rozwiązania. Do każdego z nich podana jest odpowiedź, co znacznie ułatwia zrozumienie i przyswojenie materiału teoretycznego oraz jego zastosowań.