Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018

Polska Nagroda

Nagroda

Szczegóły

Szczegóły

W 2018 r. Uczelnia po raz drugi została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP. Zostaliśmy nagrodzeni w kategorii Uczelnia Przyszłości „za najwyższej jakości kształcenie studentów w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i naukowo-badawczą”