Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim

Kursy przygotowawcze

Zasady uczestnictwa

Kursy przygotowawcze stworzyliśmy z myślą o kandydatach/studentach aplikujących na studia prowadzone w języku polskim.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do osiągnięcia poziomu zaawansowania B2/C1.

Przebieg kursu

  • W pierwszej części kursu kształcone będą ogólne umiejętności językowe takie jak: mówienie, pisanie, poprawność gramatyczna, rozwiązywanie testów ze słuchu.
  • Następnie stopniowo wprowadzane będzie słownictwo związane z wybranym kierunkiem studiów (np. z zakresu architektury i budownictwa, zarządzania) niezbędnie do dobrego zrozumienia wykładów i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  • Część trzecia przewiduje uczestnictwo w wybranych wykładach wprowadzających do danego kierunku studiów.
  • W ramach kursu przewidziane są także ciekawe wykłady z historii i kultury polskiej oraz atrakcyjne wycieczki po warszawie i okolicach.

Minimalna grupa

Warunkiem rozpoczęcia się kurs jest przyjęcie co najmniej 8 uczestników.

Cena kursów

Opłata administracyjna
(opłata jednorazowa)
Cena
(opłata za rok)
150 € 2200 €