Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim

Kursy przygotowawcze

Zasady uczestnictwa

Kursy przygotowawcze stworzyliśmy z myślą o kandydatach/studentach aplikujących na studia prowadzone w języku polskim.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do osiągnięcia poziomu zaawansowania B2/C1.

Przebieg kursu

  • W pierwszej części kursu kształcone będą ogólne umiejętności językowe takie jak: mówienie, pisanie, poprawność gramatyczna, rozwiązywanie testów ze słuchu.
  • Następnie stopniowo wprowadzane będzie słownictwo związane z wybranym kierunkiem studiów (np. z zakresu architektury i budownictwa, zarządzania) niezbędnie do dobrego zrozumienia wykładów i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  • Część trzecia przewiduje uczestnictwo w wybranych wykładach wprowadzających do danego kierunku studiów.
  • W ramach kursu przewidziane są także ciekawe wykłady z historii i kultury polskiej oraz atrakcyjne wycieczki po warszawie i okolicach.

Informacje o kursie przygotowawczym do podjęcia studiów w języku polskim

600
3240 EUR/
PROMOCJA 2280 EUR*
+ 55 EUR zaproszenie
od 0 do B2
8 osób

 

300
1620 EUR/
PROMOCJA 1140 EUR*
+ 55 EUR zaproszenie
od 0 do B2
8 osób

 

300
1620 EUR/
PROMOCJA 1140 EUR*
+ 55 EUR zaproszenie
od 0 do B2
8 osób

 

*PROMOCJA dotyczy kandydatów pochodzących z następujących państw: Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Ukraina, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan.