Bibliotekarz / Bibliotekarka

Zakres obowiązków

 • Opracowanie formalne i rzeczowe różnego typu dokumentów,
 • Obsługa użytkowników w Wypożyczalni i Czytelni,
 • Bieżąca kontrola wypożyczeń, przygotowywanie monitów w wersji elektronicznej, jak i papierowej,
 • Przygotowywanie rocznej prenumeraty czasopism udostępnianych w Czytelni,
 • Analiza rynku wydawniczego – dobór publikacji do księgozbioru Biblioteki, uzupełnianie księgozbioru Biblioteki w publikacje z zakresu przedmiotów realizowanych w Uczelni,
 • Selekcja księgozbioru,
 • Współpraca z Władzami Uczelni i jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • Doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Znajomość baz bibliotecznych i standardów bibliotecznych,
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu biblioteką,
 • Umiejętność wyszukiwania informacji w dostępnych bazach, Bibliotekach cyfrowych,
 • Praca w niektóre weekendy (przeciętnie 5-cio dniowy tydzień pracy),
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość udziału w szkoleniach i rozwoju zawodowego,
 • Możliwość wyjazdów zagranicę w ramach programu Erasmus plus,
 • Dostęp na specjalnych warunkach do oferty edukacyjnej uczelni (studia wyższe i podyplomowe),
 • Dofinansowanie do karty Multisport,
 • Dodatki świąteczne z ZFŚS.

Jak aplikować?

Prosimy o przesłanie aplikacji (CV) do dnia 30 kwietnia 2024 r. zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz tutaj) dla potrzeb rekrutacji w WSEiZ na adres: kadry@wseiz.pl lub przez formularz podany poniżej.

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, że:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie (dalej WSEiZ) adres : ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail) : rektorat@wseiz.pl, tel. +48 22 825 80 34/35, fax +48 22 825 80 31. Inspektor ochrony danych osobowych (dane kontaktowe): tel. 22 8258032 iod@wseiz.pl
  II. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją
  III. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes WSEiZ – rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, proponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej) a w zakresie danych wykraczających poza wymienione w art. art.22 1 § 1 Kodeksu pracy zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez WSEiZ do prowadzenia obsługi kadrowej oraz przez osoby upoważnione biorące udział w procesie rekrutacji (m.in. kierownicy). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych
  Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  Podanie WSEiZ danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją
  VII. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana poprzez złożenie pisemnej (mailowej) informacji w Dziale Kadr WSEiZ, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.