Akademiki WSEiZ dla cudzoziemców

Akademiki WSEiZ dla cudzoziemców

Rezerwacja miejsca w akademiku WSEiZ

Rezerwacja miejsca w akademiku WSEiZ

O miejsce w akademiku WSEiZ mogą ubiegać się zagraniczni kandydaci przyjęci na 1 rok studiów w WSEiZ.

Studenci ubiegający się o udział w programie Erasmus+ powinni wysłać zapytanie dotyczące mieszkań studenckich na adres: erasmus@wseiz.pl.

Przed przyjazdem do Polski

Przed przyjazdem do Polski

Jak zarezerwować miejsce w akademiku

Rezerwacja miejsca w akademiku odbywa się za pomocą systemu rekrutacyjnego online rekrutacja online. Kandydat na studia powinien zaznaczyć wybrane miejsce wśród dostępnych opcji w swoim koncie użytkownika w systemie online. Przy rezerwacji miejsca w akademiku obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 284 EURO lub 1250 PLN. Opłata powinna wpłynąć na konto uczelni w terminie do 5 dni od daty wystawienia faktury i jest warunkiem koniecznym w celu dokończenia procesu rezerwacji. W związku z tym, iż liczba miejsc w akademiku jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wpłaty kaucji.

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsca w akademiku, kaucja nie zostanie zwrócona.

Po przyjeździe do Polski

Po przyjeździe do Polski

Jak zameldować się w akademiku

Zameldowanie odbywa się w godzinach przyjęć interesantów w Dziale Współpracy Międzynarodowej (od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00, pokój numer 6, w kampusie Uczelni, ul. Olszewska 12).

W celu zameldowania się student powinien okazać:

  1. oryginał dowodu osobistego lub paszportu;
  2. potwierdzenie opłaty kaucji wraz z opłatą za pierwszy miesiąc zamieszkania oraz za dodatkowe dni zamieszkania;
  3. *** dotyczy tylko niepełnoletnich kandydatów: oryginał podpisanej przez jednego z rodziców umowy o wynajem miejsca w akademiku (umową zostanie wysłana do wszystkich niepełnoletnich kandydatów po wcześniejszym wysłaniu zapytania na email: admissions@wseiz.pl).

 

Umowa o najem miejsca w akademiku jest zawierana na cały rok akademicki od października do czerwca. W przypadku uczestników przygotowawczych kursów językowych, istnieje możliwość zameldowania się w sierpniu lub wrześniu. Zameldowanie w akademiku jest możliwe od 1 dnia każdego miesiąca. W przypadku wcześniejszego zameldowania, za każdą dodatkową dobę zostanie naliczona opłata w wysokości 50 PLN za dobę – pokój dwuosobowy, 60 PLN – pokój jednoosobowy.

W celu zapewnienia najlepszej jakości podczas procesu zameldowania, każdy kandydat, który zarezerwował miejsce w akademiku WSEiZ powinien poinformować Dział Współpracy Międzynarodowej o dniu planowanego przyjazdu do akademika. Wcześniejsze zameldowanie w akademiku powinno być indywidualnie skonsultowane z Działem Współpracy Międzynarodowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odmowy zameldowania kandydata w akademiku w przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków.

Kontakt

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Współpracy Międzynarodowej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, pokój numer 6

Tel.: +48 22 875 30 21 (biuro)

Tel.: +48 603 207 317 (WhatsApp / Viber / Telegram)

Skype: zagranicawseiz

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00

Załączniki

Załączniki

Wzór umowy o wynajem miejsca w akademiku

Umowa o wynajem miejsca w akademiku dotyczy kandydatów, którzy mają potwierdzoną rezerwację miejsc w akademikach WSEiZ.