II EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SME ZA NAMI

II EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SME ZA NAMI

IMG 7342

W dniu 20 grudnia 2015 r. w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Olszewskiej 12 odbyła się uroczystość zakończenia drugiej edycji Studiów Podyplomowych „Samorządowy Menedżer Energii”. Studia współfinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i realizowane wraz z Mazowiecką Agencją Energetyczną.

Celem tego unikalnego w skali kraju kierunku studiów jest pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, a także z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki w gminie.

Studia podyplomowe SME kierowane są do urzędników samorządu terytorialnego, pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Uroczystość, która rozpoczęła się wystąpieniami Prezydenta WSEiZ prof. dr hab. inż. Jana Misiaka i Dziekana Wydziału Ekologii WSEiZ prof nadzw. dr hab. Piotra Tomaszewskiego, uświetnił swoją obecnością i wystąpieniem Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej – Pan Marek Pszonka

Po podsumowujących przebieg studiów wystąpieniach absolwenci otrzymali Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz wydane i ufundowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną „Certyfikaty Samorządowego Menedżera Energii”.

Udostępnij wpis: