Wzrósł próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne

Stypendium
Szanowni Studenci,

Od 1 stycznia 2023 r. wzrósł próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne.

Próg dochodu do stypendium socjalnego został podwyższony z kwoty 1051 zł netto do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Studenci, którzy otrzymali decyzję odmowną dotyczącą przyznania stypendium socjalnego, z uwagi na przekroczenie dotychczasowego progu dochodowego, mogą ponownie złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego od dnia 24 stycznia 2023 r.

Jeżeli sytuacja materialna w rodzinie studenta, w stosunku do poprzednio złożonego wniosku nie uległa zmianie, wniosek złożony po dniu 1 stycznia 2023 r. będzie rozpatrzony na podstawie dokumentów załączonych do wcześniej złożonego wniosku. W takim przypadku, student zobowiązany jest złożyć oświadczenie (pobierz) według wzoru do Zarządzenia Rektora nr 1/2023.

 

Więcej informacji o pomocy materialnej mogą znaleźć Państwo na stronie: wseiz.pl/kandydat/pomoc-materialna

 

Udostępnij wpis:

26 stycznia 2023