UWAGA! ZAJĘCIA ODWOŁANE!

UWAGA! ZAJĘCIA ODWOŁANE!

IMG 7342

Szanowni Państwo!

w związku z wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzeniem z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi przez Władze WSEiZ informacjami dotyczącymi zdalnego prowadzenia zajęć.


Sprawa nr 1. Zawieszenie zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie do 10.04.2020 r.
Sprawa nr 2. Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Sprawa nr 3. Pakiet Office 365 dla Studentów
Sprawa nr 4. Przedłużenie terminu składania prac dyplomowych i wniosków o zatwierdzenie tematu i zakresu pracy dyplomowej
Sprawa nr 5. Egzaminy dyplomowe (obrony)
Sprawa nr 6. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (FAQ) dotyczące narzędzi kształcenia zdalnego


Sprawa nr 1. Zawieszenie zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie do 10.04.2020

w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii informujemy, że do 10 kwietnia 2020 r., decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zostały zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne w tradycyjnej formie dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów.
Jednocześnie przypominamy, że aktualnie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wykonywanie zleconych przez nauczycieli zadań i uczestniczenie w zajęciach zdalnych jest warunkiem ich zaliczenia.


Sprawa nr 2. Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W celu ułatwienia i podniesienia efektywności kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość usystematyzowaliśmy sposoby
prowadzenia zajęć zdalnych i wykorzystywane narzędzia, biorąc pod uwagę formę zajęć.

WYKŁADY
prowadzone z wykorzystaniem jednego lub kilku poniższych narzędzi:

 • prezentacji w programie PowerPoint z nagranym głosem;
 • wideowykładów – nagranych lub prowadzonych na żywo;
 • w serwisie e-learningowym WSEiZ.

Wideowykłady na żywo, prowadzone za pośrednictwem programu ZOOM lub Microsoft Teams, będą odbywały się dla Studentów studiów:

  • stacjonarnych od 30 marca 2020 – w godzinach przewidzianych w dotychczas obowiązującym rozkładzie zajęć;
   • niestacjonarnych od 28 marca 2020 – w godzinach przewidzianych w dotychczas obowiązującym rozkładzie zajęć.

Od każdego z Nauczycieli prowadzącego wykłady na żywo każdy student (którego aktualny mail znajduje się w Wirtualnej Uczelni) otrzyma mailowe zaproszenie z linkiem do
wideowykładu (nie będzie konieczności instalowania oprogramowania).


Uwaga! Prosimy o uaktualnienie adresów e-mail w Wirtualnej Uczelni!

Prezentacje i nagrane wideowykłady są systematycznie umieszczane w Chmurze edukacyjnej WSEiZ i dostępne są dla Studentów w dowolnym czasie (24/7).

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE
prowadzone na żywo z wykorzystaniem różnych narzędzi, między innymi:

   • programu ZOOM;
    • Microsoft Teams (dostępny w bezpłatnym dla Studentów pakiecie Office 365)od każdego Nauczyciela otrzymacie Państwo mailowe zaproszenie z linkiem do wideokonferencji (nie będzie konieczności instalowania oprogramowania);
    • zajęcia na studiach stacjonarnych od 30 marca 2020 będą odbywały się w godzinach przewidzianych w dotychczas obowiązującym rozkładzie zajęć;
     • zajęcia na studiach niestacjonarnych od 28 marca 2020 będą odbywały się w godzinach przewidzianych w dotychczas obowiązującym rozkładzie zajęć.

ĆWICZENIA PROJEKTOWE i ĆWICZENIA LABORATORYJNE
prowadzone z wykorzystaniem:

     • Chmury edukacyjnej WSEiZ

oraz przy pomocy jednego lub wielu następujących narzędzi:

     • wideorozmowy za pomocą:
      – (Microsoft) Teams (dostępny w bezpłatnym dla Studentów pakiecie Office 365);

      Skype;
      – (Microsoft) Class Notebook (dostępny w bezpłatnym dla Studentów pakiecie Office 365);
      – lub innych o podobnej funkcjonalności (np. Google Hangouts Meet, UltraViewer, itp.)
     • maila;
     • telefonu.

Wybór narzędzia do kształcenia zdalnego w tym przypadku należy indywidualnie do wykładowcy, który wybiera je biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu.

Część ćwiczeń laboratoryjnych, których nie da się zrealizować zdalnie, będzie zrealizowana pod koniec semestru letniego 2019/2020.

ĆWICZENIA TERENOWE, WARSZTATY PLENEROWE
Będą realizowane w innym terminie, prawdopodobnie na koniec semestru letniego 2019/2020.

Zdajemy sobie sprawę, że ta forma kształcenia stawia przed nami wszystkimi nowe wyzwania i wymaga od nas większego wysiłku, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tej niecodziennej sytuacji.


JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE WYKONYWANIE ZLECONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZADAŃ I UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH ZDALNYCH JEST WARUNKIEM ICH ZALICZENIA.

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE DO KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

     • komputer stacjonarny lub laptop z łączem internetowym nie gorszym niż 3 Mb/s;
     • słuchawki/głośnik;
     • mikrofon;
     • kamera (opcjonalnie).

Sprawa nr 3. Pakiet Office 365 dla Studentów

Przypominamy, że wszyscy Studenci WSEiZ mogą bezpłatnie korzystać z oprogramowania Office 365.

W pakiecie Office 365 znajdują się m.in.:

     • Teams – narzędzie do webinariów, wideokonferencji, wideowykładów;
     • Class Notebook;
     • PowerPoint;
     • Excel;
     • Word;
     • Outlook – poczta e-mail;
     • SharePoint;
     • i wiele innych.

Office 365 to usługi działające w chmurze, zapewniające kompleksowe i jednocześnie proste w obsłudze wsparcie pracy i komunikacji.

Udostępnione przez Microsoft oprogramowanie funkcjonuje w środowisku online, co umożliwia korzystanie z niego na wielu urządzeniach, w tym na komputerach PC, iMac,
tabletach i telefonach z systemem Android, iPadach, iPhone`ach.

Studentów, którzy jeszcze nie aktywowali konta Office365 (mailing z linkiem do potwierdzenia konta rozsyłany był na początku semestru i jeśli konto nie zostało aktywowane przez 30 dni to zostało automatycznie zablokowane) prosimy o kontakt z Działem Obsługi Informatycznej WSEiZ na adres
e-mail ci@wseiz.pl. Prosimy o podanie w mailu imienia i nazwiska oraz numeru albumu.


Sprawa nr 4. Przedłużenie terminu składania prac dyplomowych i wniosków o zatwierdzenie tematu i zakresu pracy dyplomowej

Ze względu na zawieszenie zajęć w tradycyjnej formie oraz znaczące ograniczenie godzin pracy Administracji WSEiZ, w tym Dziekanatów, przedłużamy termin złożenia prac dyplomowych
oraz termin złożenia wniosków o zatwierdzenie tematu i zakresu pracy dyplomowej do dnia 30.04.2020 r. włącznie.
Przypominamy, że wnioski o zatwierdzenie tematu i zakresu pracy dyplomowej znajdziecie Państwo w Chmurze edukacyjnej WSEiZ w zakładkach właściwych dla danego Wydziału i
kierunku: Rozkłady Zajęć i Ogłoszenia Dziekanatów.


Sprawa nr 5. Egzaminy dyplomowe (obrony)

Informujemy także, że obecnie pracujemy nad możliwością zorganizowania egzaminów dyplomowych (obron) z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
Aktualnie dotyczy to egzaminów zaplanowanych na marzec i kwiecień 2020.

Z Dyplomantami będziemy kontaktować się w tej sprawie indywidualnie w pierwszych tygodniach kwietnia.


Sprawa nr 6. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (FAQ) dotyczące narzędzi kształcenia zdalnego

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (FAQ) dotyczące wykorzystywanych narzędzi do kształcenia zdalnego:

 

 

 

Udostępnij wpis:

11 marca 2020