ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI W WSEiZ

STUDIUJ ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIĘ PRODUKCJI W WSEiZ!

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kształci inżynierów-menedżerów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów z umiejętnościami menedżerskimi. Ten międzydyscyplinarny kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji technicznych, ekonomicznych i menedżerskich, które pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami materialnymi, technicznymi, personelem oraz procesem produkcyjnym.

Więcej o kierunku:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I stopnia

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zakres studiów:

Jako absolwent zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych i zarządzania. Zdobędziesz umiejętności menedżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym:

projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych,

nadzorowania obiektów i systemów zarządzania,

zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,

zarządzania przedsiębiorstwem,

marketingu,

logistyki,

zarządzania inwestycjami rzeczowymi,

formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

Udostępnij wpis:

12 sierpnia 2021