STUDIUJ OCHRONĘ ŚRODOWISKA W WSEiZ!

Jesteśmy jedną z dwóch niepublicznych uczelni na Mazowszu, która umożliwia studiowanie Ochrony Środowiska. Ekologia jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania WSEiZ.

Więcej o kierunku:

Ochrona Środowiska – studia I stopnia

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zakres studiów

60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia: audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratoriach: biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zoologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków, informatyki.

Zależnie od realizowanej specjalności jako student zyskasz poszerzone kompetencje pozwalające na realizację zadań zawodowych w zakresie:

utylizacji, unieszkodliwiania przyrodniczego i technicznego użytkowania odpadów, gospodarki wodno ściekowej oraz oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej i wodnej na środowisko,

uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnych działalności w zakresie wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp.),

udziału w opracowywaniu programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,

wdrażaniu w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego; dokonywaniu oceny ekonomicznej efektywności oraz poszukiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska,

czynnej ochrony biosfery, udziału w inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywaniu ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzeniu monitoringu środowiska, programowaniu działań z zakresu kształtowania krajobrazu i zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Udostępnij wpis:

14 lipca 2021