STUDIUJ BUDOWNICTWO W WSEiZ!

Budownictwo jest traktowane jako wybór przyszłości z powodu nieustannego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Studiując na kierunku Budownictwo (studia I stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną!

Więcej o kierunku:

Budownictwo – studia I stopnia

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Rekrutacja online
Studiując na kierunku Budownictwo (studia I stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

wykonywania projektów budowlanych budynków oraz budowli inżynierskich, spełniających wszystkie wymogi techniczne i ekologiczne,

historii architektury, teorii i praktyki budownictwa, ekologii i ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie,

realizacji obiektów budowlanych ze zrozumieniem relacji między potrzebami ludzi a budynkami oraz pomiędzy budynkami a ich otoczeniem,

podstaw fizycznych, problemów technicznych i wspomagania komputerowego oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi,

projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych przez budynki w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,

współpracy administracją z państwową, samorządową, instytucjami, organizacjami i jednostkami gospodarczymi,

zrozumienia sposobu myślenia inżynierów innych branż oraz współdziałanie ze specjalistami z zakresu: geodezji, hydrologii, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i łączności, ekologii i architektury,

ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych w budynku oraz integracji projektów w całym procesie planowania inwestycji

Udostępnij wpis:

25 czerwca 2021