STUDENCI ARCHITEKTURY WSEiZ ZAJĘLI I MIEJSCE W KONKURSIE URBANISTYCZNYM

STUDENCI ARCHITEKTURY WSEiZ ZAJĘLI I MIEJSCE W KONKURSIE URBANISTYCZNYM

IMG 7342

30.09.2019 w Jabłonnej na sesji rady gminy zostały wręczone nagrody w konkursie urbanistycznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Centrum Jabłonny. W konkursie I miejsce zajęli studenci II stopnia Architektury WSEiZ – inż arch. Adrianna Pianowska i inż. arch. Damian Urbanek.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce i 5000 zł nagrody – Adrianna Pianowska i Damian Urbanek (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)

II miejsce i 3000 zł – Gabriela Chechłacz (Politechnika Warszawska)

III miejsce i 2000 zł – Klaudia Sitkiewicz (Politechnika Warszawska)

Wyróżnienia: Alicja Jezierska, Karol Rytel-Andrjanik

Uzasadnienie wyników konkursu dla I miejsca brzmi następująco: „Komisja konkursowa jako najlepszą i najbardziej odpowiadającą celowi konkursu – czyli stworzenia wielofunkcyjnego centrum miejscowości Jabłonna, przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców, stanowiącego przyszłe centrum życia gminy – wskazała pracę oznaczoną symbolem wsx34v5DC, współautorstwa Damiana Urbanka i Adrianny Katarzyny Pianowskiej (WSEiZ). Praca ta w sposób najpełniejszy odpowiedziała założeniom konkursu: tworzy atrakcyjną oprawę ul. Zegrzyńskiej, wyposażając ją w przestrzenne publiczne place w miejscach węzłowych. Ponadto wzmacnia i uczytelnia oś kompozycyjną skierowaną na zabytkowy kościół przy ul. Modlińskiej, jednocześnie naprawiając błędy architektoniczne z przeszłości i dsłaniając widokowo zabytek. Autorzy pracy operują prawidłowo skalą zabudowy, która jednocześnie nadaje charakter miejski rejonowi opracowania, a jednocześnie nie przytacza istniejącej historycznej zabudowy. Praca posiada również walor włączenia w obszar centrum Jabłonny terenów położonych na zachód od ulic Zegrzyńskiej i Królewskiej. Pozwala na otworzenie publicznej dyskusji o szczegółowych rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych, a jednocześnie daje możliwość wymiany niektórych swoich elementów (kwartałów zabudowy) i zaczepienie wartościowych elementów innych prac nagrodzonych w konkursie. Zaletą pracy jest również fakt, iż elementów założenia urbanistycznego można wprowadzić w życie w bliskiej perspektywie czasowej, dzieląc założenie na etapy realizacyjne. Wreszcie należy podkreślić wysoki walor warsztatowy pracy i atrakcyjne przedstawienie założeń projektowych”. Całe uzasadnienie wyników konkursu dostępne jest tutaj.

Prace zostały zaprezentowane w sali Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie, gdzie miała miejsce sesja rady gminy. 18 października 2019 planowany jest wernisaż wystawy projektów.

Gratulujemy naszym studentom zajęcia I miejsca!

Udostępnij wpis:

7 października 2019