Rozpoczęły się zajęcia na kierunku Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska
Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczęły się zajęcia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Na początku października 2023 r. studenci kierunku Ochrona Środowiska zrealizowali pierwsze ćwiczenia z przedmiotu „Ochrona przyrody”, które poprowadziła dr Danuta Pepłowska-Marczak. Podczas tych zajęć studenci mają okazję poznać się i wziąć udział w dyskusji dotyczącej wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody w codziennym życiu. Na zdjęciu widać uśmiechnięte twarze, chociaż jeszcze zestresowane pierwszym dniem studiów. To dopiero początki, przed studentami, w kolejnych latach, szereg ciekawych zajęć, w tym wyjazdy terenowe i wycieczki, związane z ochroną przyrody i środowiska.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań w gospodarce światowej w XXI wieku – zgodnie z troską o planetę, jej zasoby i jakość życia przyszłych pokoleń. Oznacza to, że dla specjalistów z tej dziedziny będą otwierać się liczne ścieżki zawodowe. Absolwenci tego kierunku będą mogli bardzo szybko odnaleźć się na rynku pracy oraz realizować projekty mające realny wpływ na środowisko naturalne. Sprawdź kierunek!

ochrona_srodowiska

Udostępnij wpis:

16 października 2023