Rekrutacja - wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia!

Erasmus

Weź udział w rekrutacji, wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia!

REKRUTACJA TRWA OD 20 LUTEGO DO 12 MARCA 2023

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na studia i praktyki zagraniczne w projekcie KA131-2022 w ramach Programu ERASMUS+ (wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 i zimowym roku akademickiego 2023/24).

Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża student i wynosi od 700 euro do 450 euro na miesiąc (studia) oraz od 700 euro do 600 euro na miesiąc (praktyki).

„Osoby z mniejszymi szansami”, do których należą osoby z niepełnosprawnościami (z udokumentowanym orzeczonym stopniem niepełnosprawności) oraz osoby ze środowisk uboższych (posiadające w momencie przeprowadzania rekrutacji prawo do otrzymywania stypendium socjalnego) otrzymują zwiększone stypendium.

Studenci ostatniego roku studiów mogą wyjechać na praktyki absolwenckie w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja musi odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj.

Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy przesłać poprzez Platformę e-Usługi tylko w dniach od 20 lutego do 12 marca 2023.

W przypadku problemów technicznych związanych z wysłaniem e-formularza prosimy o kontakt z Biurem Erasmusa.

Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się tutaj bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karoliny Urban i mgr Pauliny Wąż.

email: erasmus@wseiz.pl

tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131

+48 724 335 337

pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

 

Zastanawiasz się nad wyjazdem?

Relacje byłych stypendystów znajdziesz w zakładce RELAZJE Z WYJAZDÓW.

Udostępnij wpis:

20 lutego 2023